سرور مجازی انگلستان SATA

UK-1024-50GB 0 موجود است

 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

  UK-2048-75GB 0 موجود است

 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

  UK-3072-100GB 0 موجود است

 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

  UK-4096-150GB 0 موجود است

 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

  UK-6144-200 0 موجود است

 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس