یافتن محصولات و سرویس ها

UK-1024-50GB
 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

 • 65,700 ماهانه
  197,000 سه ماهه
  356,300 شش ماهه
  656,300 سالانه
  UK-2048-75GB
 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۲ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

 • 112,500 ماهانه
  318,800 سه ماهه
  637,500 شش ماهه
  1,275,000 سالانه
  UK-3072-100GB
 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

 • 168,800 ماهانه
  468,800 سه ماهه
  975,000 شش ماهه
  1,875,000 سالانه
  UK-4096-150GB
 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

 • 225,000 ماهانه
  656,300 سه ماهه
  1,312,500 شش ماهه
  2,625,000 سالانه
  UK-6144-200
 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

 • 300,000 ماهانه
  975,000 سه ماهه
  2,025,000 شش ماهه
  4,050,000 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution