سرور اختصاصی ۱۰ گیگابیت

10gbps-1 0 موجود است

 • E3-1270V6

 • 32GB

 • 2x 1TB SATA

 • 10Gbit

 • 300 ترابایت

 • ویندوز-لینوکس

  10gbps-2 0 موجود است

 • E3-1270V6

 • 32GB

 • 2x 1TB SATA

 • 2Gbit

 • نامحدود

 • ویندوز-لینوکس

  10gbps-3 0 موجود است

 • E3-1270V6

 • 32GB

 • 2x 3TB SATA

 • 10Gbit

 • ۳۰۰ ترابایت

 • ویندوز-لینوکس

  10gbps-4 0 موجود است

 • E3-1270V6

 • 32GB

 • 2x 480GB SSD

 • 10Gbit

 • ۳۰۰ ترابایت

 • ویندوز-لینوکس

  10gbps-5 0 موجود است

 • E3-1270V6

 • 32GB

 • 2x 480GB SSD

 • 10Gbit

 • نامحدود

 • ویندوز-لینوکس