سرور مجازی پرسرعت فرانسه

France-NVMe-1

 • Intel XEON Series

 • ۲ هسته

 • 2 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 20 گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • OVH

 • ویندوز و لینوکس

  France-NVMe-2

 • Intel XEON Series

 • ۴ هسته >
 • 4 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 40 گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • OVH

 • ویندوز و لینوکس

  France-NVMe-3

 • Intel XEON Series

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 60 گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • OVH

 • ویندوز و لینوکس

  France-NVMe-4

 • Intel XEON Series

 • ۶ هسته

 • 8 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 80 گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • OVH

 • ویندوز و لینوکس

  France-NVMe-5

 • Intel XEON series

 • 8 هسته

 • 12 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 120 گیگابایت

 • 1 گیگابیت

 • نامحدود

 • OVH

 • ویندوز و لینوکس