سرور مجازی آمازون استرالیا

amazon-australia-1

 • XEON Series

 • 1 هسته

 • 512 مگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 20 گیگابایت

 • 10 گیگابیت

 • 512 گیگابایت

 • استرالیا

 • لینوکس

 • دارد

  amazon-australia-2

 • XEON Series

 • 1 هسته

 • 1 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 40 گیگابایت

 • 10 گیگابیت

 • 1TB

 • استرالیا

 • لینوکس

 • دارد

  amazon-australia-3

 • XEON Series

 • 1 هسته

 • 2 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 60 گیگابایت

 • 10 گیگابیت

 • 1.5TB

 • استرالیا

 • لینوکس

 • دارد

  amazon-australia-4

 • XEON Series

 • 2 هسته

 • 4 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 80 گیگابایت

 • 10 گیگابیت

 • 2TB

 • استرالیا

 • لینوکس

 • دارد

  amazon-australia-5

 • XEON Series

 • 2 هسته

 • 8 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 160 گیگابایت

 • 10 گیگابیت

 • 2.5TB

 • استرالیا

 • لینوکس

 • دارد