سرور مجازی ترکیه

Turkey-1024 0 موجود است

 • Intel XEON E5-2650V2

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • Enterprise SSD

 • ۲۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • ترکیه

 • ویندوز و لینوکس

  Turkey-2048 0 موجود است

 • Intel XEON E5-2650V2

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • Enterprise SSD

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • ترکیه

 • ویندوز و لینوکس

  Turkey-3072 0 موجود است

 • Intel Xeon E5-2650V2

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • Enterprise SSD

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • ترکیه

 • ویندوز و لینوکس

  Turkey-4096 0 موجود است

 • Intel Xeon E5-2650V2

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • Enterprise SSD

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • ترکیه

 • ویندوز و لینوکس

  Turkey-6144 0 موجود است

 • Intel XEON E5-2650V2

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • SSD

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • ترکیه

 • ویندوز و لینوکس