سرور مجازی حجیم

storage-1TB 0 موجود است

 • Xeon E5-1650V2

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱ ترابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • ایران

 • ویندوز و لینوکس

  storage-2TB 0 موجود است

 • Xeon E5-1650V2

 • ۳ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۲ ترابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • ایران

 • ویندوز و لینوکس

  storage-3TB 0 موجود است

 • Xeon E5-1650V2

 • ۳ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۳ ترابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • ایران

 • ویندوز و لینوکس

  storage-4TB 0 موجود است

 • Xeon E5-1650V2

 • ۳ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۴ ترابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • ایران

 • ویندوز و لینوکس

  storage-5TB 0 موجود است

 • Xeon E5-1650V2

 • ۳ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۵ ترابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • ایران

 • ویندوز و لینوکس