سرور مجازی آمازون

AWS-1

 • XEON Series

 • 1 هسته

 • 512 مگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 20 گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • 1TB

 • 12 کشور

 • لینوکس

  AWS-2

 • XEON Series

 • 1 هسته

 • 1 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 40 گیگابایت

 • 1 گیگابیت

 • 2TB

 • 12 کشور

 • لینوکس

  AWS-3

 • XEON Series

 • 1 هسته

 • 2 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 60 گیگابایت

 • 1 گیگابیت

 • 3TB

 • 12 کشور

 • لینوکس

  AWS-4

 • XEON Series

 • 2 هسته

 • 4 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 80 گیگابایت

 • 1 گیگابیت

 • 4TB

 • 12 کشور

 • لینوکس

  AWS-5

 • XEON Series

 • 2 هسته

 • 8 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 160 گیگابایت

 • 1 گیگابیت

 • 5TB

 • 12 کشور

 • لینوکس