سرور اختصاصی هلند قریمی

NL-1 0 موجود است

2x Intel Xeon E5645 Hexa
۳۲ GB
2 * 2 TB SAS
P410 + 512 MB cache
1Gbit
30 ترابایت
عدد 1
10Gbps
درخواست کاربر