یافتن محصولات و سرویس ها

Germany-1GB
 • Core i7-6700

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 56,300 ماهانه
  150,000 سه ماهه
  300,000 شش ماهه
  590,700 سالانه
  Germany-2GIG
 • Core i7-6700

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 112,500 ماهانه
  318,800 سه ماهه
  637,500 شش ماهه
  1,275,000 سالانه
  Germany-3GB
 • Core i7-6700

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 168,800 ماهانه
  468,800 سه ماهه
  975,000 شش ماهه
  1,875,000 سالانه
  Germany-4GB
 • Core i7-6700

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 187,500 ماهانه
  543,800 سه ماهه
  1,031,300 شش ماهه
  2,062,500 سالانه
  Germany-6GIG
 • Core i7-6700

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 262,500 ماهانه
  750,000 سه ماهه
  1,500,000 شش ماهه
  2,812,500 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution