یافتن محصولات و سرویس ها

Germany-1GB
 • Core i7-6700

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 62,600 ماهانه
  167,000 سه ماهه
  334,000 شش ماهه
  657,600 سالانه
  Germany-2GIG
 • Core i7-6700

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 125,300 ماهانه
  354,900 سه ماهه
  709,800 شش ماهه
  1,419,500 سالانه
  Germany-3GB
 • Core i7-6700

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 168,800 ماهانه
  468,800 سه ماهه
  975,000 شش ماهه
  1,875,000 سالانه
  Germany-4GB
 • Core i7-6700

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 208,800 ماهانه
  605,400 سه ماهه
  1,148,100 شش ماهه
  2,296,300 سالانه
  Germany-6GIG
 • Core i7-6700

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 292,300 ماهانه
  835,000 سه ماهه
  1,670,000 شش ماهه
  3,131,300 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution