سرور مجازی ایران

IR-1024 -1 موجود است

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • 1ترابایت

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-2048 -1 موجود است

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • 1ترابایت

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-3072

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • 1ترابایت

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-4096 -1 موجود است

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • 1 ترابایت

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-6144 -1 موجود است

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • 1ترابایت

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس