سرور مجازی ایران

IR-1024

 • Intel Xeon E5-2620 v2

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-2048

 • Intel Xeon E5-2620 v2

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-3072

 • Intel Xeon E5-2620 v2

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱گیگابیت

 • نامحدود منصفانه

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-4096

 • Intel Xeon E5-2620 v2

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود منصفانه

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-6144

 • Intel Xeon E5-2620 v2

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود منصفانه

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس