یافتن محصولات و سرویس ها

IR-1024
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • raid ۱۰

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • آسیاتک برج میلاد

 • ویندوز و لینوکس

 • 42,000 ماهانه
  120,000 سه ماهه
  240,000 شش ماهه
  480,000 سالانه
  IR-2048
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • raid ۱۰

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • آسیاتک برج میلاد

 • ویندوز و لینوکس

 • 70,000 ماهانه
  210,000 سه ماهه
  410,000 شش ماهه
  820,000 سالانه
  IR-3072
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • raid ۱۰

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • آسیاتک برج میلاد

 • ویندوز و لینوکس

 • 90,000 ماهانه
  250,000 سه ماهه
  520,000 شش ماهه
  1,000,000 سالانه
  IR-4096
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • raid ۱۰

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • آسیاتک برج میلاد

 • ویندوز و لینوکس

 • 120,000 ماهانه
  350,000 سه ماهه
  700,000 شش ماهه
  1,400,000 سالانه
  IR-6144 (-1 موجود است)
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • raid ۱۰

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • آسیاتک برج میلاد

 • ویندوز و لینوکس

 • 180,000 ماهانه
  520,000 سه ماهه
  1,080,000 شش ماهه
  2,160,000 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution