یافتن محصولات و سرویس ها

DE-1024
CPU: XEON-E31275
تعداد هسته: 1 عدد
رم: 1 گیگ
فضا: 50 گیگ raid 10 (در صورت سوختن هارد دیتا از بین نخواهد رفت )
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


65,700 ماهانه
197,000 سه ماهه
356,300 شش ماهه
656,300 سالانه
DE-2048
CPU: XEON-E31275
تعداد هسته: 2 عدد
رم : 2گیگ
فضا: 75گیگ raid 10 (در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت )
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
مناسب برای کسانی که امنیت اطلاعات آنها مهم است
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


112,500 ماهانه
318,800 سه ماهه
637,500 شش ماهه
1,275,000 سالانه
DE-3072
CPU: XEON-E31275
تعداد هسته: 3 عدد
رم: 3 گیگ
فضا: 100گیگ raid 10 (در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت )
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
مناسب برای کسانی که امنیت اطلاعات آنها مهم است
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


168,800 ماهانه
468,800 سه ماهه
975,000 شش ماهه
1,875,000 سالانه
DE-4096
CPU: XEON-E31275
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 4گیگ
فضا: 150گیگ raid 10 (در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت )
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
مناسب برای کسانی که امنیت اطلاعات آنها مهم است
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


225,000 ماهانه
656,300 سه ماهه
1,312,500 شش ماهه
2,625,000 سالانه
DE-6144
CPU: XEON-E31275
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 6گیگ
فضا: 200گیگ raid 10 (در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت )
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


375,000 ماهانه
1,125,000 سه ماهه
2,250,000 شش ماهه
4,500,000 سالانه

Powered by WHMCompleteSolution