یافتن محصولات و سرویس ها

DE-1024
 • Intel XEON-E31275

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • RAID ۱۰

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 73,100 ماهانه
  219,300 سه ماهه
  396,600 شش ماهه
  730,600 سالانه
  DE-2048
 • Intel XEON-E31275

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • RAID ۱۰

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 125,300 ماهانه
  354,900 سه ماهه
  709,800 شش ماهه
  1,419,500 سالانه
  DE-3072 (-1 موجود است)
 • Intel XEON-E31275

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • RAID ۱۰

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 187,900 ماهانه
  521,900 سه ماهه
  1,085,500 شش ماهه
  2,087,500 سالانه
  DE-4096
 • Intel XEON-E31275

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • RAID ۱۰

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 250,500 ماهانه
  730,600 سه ماهه
  1,461,300 شش ماهه
  2,922,500 سالانه
  DE-6144
 • Intel XEON-E31275

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • RAID ۱۰

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 417,500 ماهانه
  1,252,500 سه ماهه
  2,505,000 شش ماهه
  5,010,000 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution