یافتن محصولات و سرویس ها

DE-1024
 • Intel XEON-E31275

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • RAID ۱۰

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 65,700 ماهانه
  197,000 سه ماهه
  356,300 شش ماهه
  656,300 سالانه
  DE-2048
 • Intel XEON-E31275

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • RAID ۱۰

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 112,500 ماهانه
  318,800 سه ماهه
  637,500 شش ماهه
  1,275,000 سالانه
  DE-3072
 • Intel XEON-E31275

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • RAID ۱۰

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 168,800 ماهانه
  468,800 سه ماهه
  975,000 شش ماهه
  1,875,000 سالانه
  DE-4096
 • Intel XEON-E31275

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • RAID ۱۰

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 225,000 ماهانه
  656,300 سه ماهه
  1,312,500 شش ماهه
  2,625,000 سالانه
  DE-6144
 • Intel XEON-E31275

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • RAID ۱۰

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 375,000 ماهانه
  1,125,000 سه ماهه
  2,250,000 شش ماهه
  4,500,000 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution