یافتن محصولات و سرویس ها

SSD-NL-1024
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • SSD

 • ۲۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius-Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 84,500 ماهانه
  253,201 سه ماهه
  476,300 شش ماهه
  967,500 سالانه
  SSD-NL-2048
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • SSD

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius-Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 140,700 ماهانه
  422,000 سه ماهه
  825,000 شش ماهه
  1,620,000 سالانه
  SSD-NL-3072
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • SSD

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius-Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 197,000 ماهانه
  590,700 سه ماهه
  1,140,000 شش ماهه
  2,250,000 سالانه
  SSD-NL-4096
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • SSD

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius-Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 253,201 ماهانه
  759,500 سه ماهه
  1,620,000 شش ماهه
  2,970,000 سالانه
  SSD-NL-6144
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • SSD

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius-Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 375,000 ماهانه
  1,095,000 سه ماهه
  2,220,000 شش ماهه
  4,350,000 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution