یافتن محصولات و سرویس ها

SSD-NL-1024
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • SSD

 • ۲۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius-Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 94,000 ماهانه
  281,900 سه ماهه
  530,200 شش ماهه
  1,077,200 سالانه
  SSD-NL-2048
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • SSD

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius-Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 156,600 ماهانه
  469,800 سه ماهه
  918,500 شش ماهه
  1,803,600 سالانه
  SSD-NL-3072
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • SSD

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius-Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 219,300 ماهانه
  657,600 سه ماهه
  1,269,200 شش ماهه
  2,505,000 سالانه
  SSD-NL-4096
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • SSD

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius-Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 281,900 ماهانه
  845,500 سه ماهه
  1,803,600 شش ماهه
  3,306,600 سالانه
  SSD-NL-6144
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • SSD

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius-Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 417,500 ماهانه
  1,219,100 سه ماهه
  2,471,600 شش ماهه
  4,843,000 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution