یافتن محصولات و سرویس ها

SSD-NL-1024
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 1 عدد
رم: 1024مگابایت
فضا50 گیگ SSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD INTEL DC Edition می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


84,500 ماهانه
253,201 سه ماهه
476,300 شش ماهه
967,500 سالانه
SSD-NL-2048
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 2 عدد
رم: 2048مگابایت
فضا75 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD INTEL DC Edition می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


140,700 ماهانه
422,000 سه ماهه
825,000 شش ماهه
1,620,000 سالانه
SSD-NL-3072
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 3 عدد
رم: 3072مگابایت
فضا:100 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD INTEL DC Edition می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


197,000 ماهانه
590,700 سه ماهه
1,140,000 شش ماهه
2,250,000 سالانه
SSD-NL-4096 (-1 موجود است)
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 4096مگابایت
فضا:150 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD INTEL DC Edition می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


253,201 ماهانه
759,500 سه ماهه
1,620,000 شش ماهه
2,970,000 سالانه
SSD-NL-6144
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 6144مگابایت
فضا:200 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD INTEL DC Edition می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


375,000 ماهانه
1,095,000 سه ماهه
2,220,000 شش ماهه
4,350,000 سالانه

Powered by WHMCompleteSolution