یافتن محصولات و سرویس ها

50GB-FTP BACKUP
با سفارش این پکیج یک عدد FTP BACKUP
از بین کشور های هلند المان فرانسه یا انگلستان
ارسال خواهد شد
سرعت شبکه ی سرورهای میزبانی FTP BACKUP
یک گیگابیت می باشد
17,000 ماهانه
FTP 100GB-FTP BACKUP
با سفارش این پکیج یک عدد FTP BACKUP
از بین کشور های هلند المان فرانسه یا انگلستان با حجم ۱۰۰ گیگابایت
ارسال خواهد شد
سرعت شبکه ی سرورهای میزبانی FTP BACKUP
یک گیگابیت می باشد
30,000 ماهانه
FTP 200GB-FTP BACKUP
با سفارش این پکیج یک عدد FTP BACKUP
از بین کشور های هلند المان فرانسه یا انگلستان با حجم ۲۰۰ گیگابایت
ارسال خواهد شد
سرعت شبکه ی سرورهای میزبانی FTP BACKUP
یک گیگابیت می باشد
50,000 ماهانه
FTP 300GB-FTP BACKUP
با سفارش این پکیج یک عدد FTP BACKUP
از بین کشور های هلند المان فرانسه یا انگلستان با حجم ۳۰۰ گیگابایت
ارسال خواهد شد
سرعت شبکه ی سرورهای میزبانی FTP BACKUP
یک گیگابیت می باشد
70,000 ماهانه
FTP 500GB-FTP BACKUP
با سفارش این پکیج یک عدد FTP BACKUP
از بین کشور های هلند المان فرانسه یا انگلستان با حجم ۵۰۰ گیگابایت
ارسال خواهد شد
سرعت شبکه ی سرورهای میزبانی FTP BACKUP
یک گیگابیت می باشد
100,000 ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution