یافتن محصولات و سرویس ها

SSD-1024
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • SSD

 • ۲۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 65,700 ماهانه
  197,000 سه ماهه
  356,300 شش ماهه
  656,300 سالانه
  SSD-2048
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • SSD

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 112,500 ماهانه
  318,800 سه ماهه
  637,500 شش ماهه
  1,275,000 سالانه
  SSD-3072
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • SSD

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 168,800 ماهانه
  468,800 سه ماهه
  975,000 شش ماهه
  1,875,000 سالانه
  SSD-4096
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • SSD

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 225,000 ماهانه
  656,300 سه ماهه
  1,312,500 شش ماهه
  2,625,000 سالانه
  SSD-6144
 • Intel XEON-E31271v3

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • SSD

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 300,000 ماهانه
  975,000 سه ماهه
  2,025,000 شش ماهه
  4,050,000 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution