یافتن محصولات و سرویس ها

SSD-1024
 • Intel Core i9-9900K

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • SSD

 • ۲۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 73,100 ماهانه
  219,300 سه ماهه
  396,600 شش ماهه
  730,600 سالانه
  SSD-2048
 • Intel Core i9-9900K

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • SSD

 • ۳۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 125,300 ماهانه
  354,900 سه ماهه
  709,800 شش ماهه
  1,419,500 سالانه
  SSD-3072
 • Intel Core i9-9900K

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • SSD

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 187,900 ماهانه
  521,900 سه ماهه
  1,085,500 شش ماهه
  2,087,500 سالانه
  SSD-4096
 • Intel Core i9-9900K

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • SSD

 • ۸۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 250,500 ماهانه
  730,600 سه ماهه
  1,461,300 شش ماهه
  2,922,500 سالانه
  SSD-6144
 • Intel Core i9-9900K

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • SSD

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

 • 334,000 ماهانه
  1,085,500 سه ماهه
  2,254,500 شش ماهه
  4,509,000 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution