یافتن محصولات و سرویس ها

DL-15GB
فضا:15گیگ RAID10
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
پارک دامین:نامحدود
ادآن دامین:نامحدود
پورت سرور میزبانی :۲گیگابیت
پنل: دایرکت ادمین
در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت
8,000 ماهانه
DL-25GB
فضا:25گیگ RAID10
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
پارک دامین:نامحدود
ادآن دامین:نامحدود
پورت سرور میزبانی :۲گیگابیت
پنل: دایرکت ادمین
در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت
20,000 ماهانه
DL-60GB
فضا:60گیگ RAID10
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
پارک دامین:نامحدود
ادآن دامین:نامحدود
پورت سرور میزبانی :۲گیگابیت
پنل: دایرکت ادمین
در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت
43,000 ماهانه
DL-100GB
فضا:100گیگ RAID10
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
پارک دامین:نامحدود
ادآن دامین:نامحدود
پورت سرور میزبانی :۲گیگابیت
پنل: دایرکت ادمین
در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت
65,000 ماهانه
DL-200GB
فضا:200گیگ RAID10
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
پارک دامین:نامحدود
ادآن دامین:نامحدود
پورت سرور میزبانی :۲گیگابیت
پنل: دایرکت ادمین
در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت
90,000 ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution