یافتن محصولات و سرویس ها

UK-1024-50GB
 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

 • 73,100 ماهانه
  219,300 سه ماهه
  396,600 شش ماهه
  730,600 سالانه
  UK-2048-75GB
 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

 • 125,300 ماهانه
  354,900 سه ماهه
  709,800 شش ماهه
  1,419,500 سالانه
  UK-3072-100GB
 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

 • 187,900 ماهانه
  521,900 سه ماهه
  1,085,500 شش ماهه
  2,087,500 سالانه
  UK-4096-150GB
 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

 • 250,500 ماهانه
  730,600 سه ماهه
  1,461,300 شش ماهه
  2,922,500 سالانه
  UK-6144-200
 • Intel Xeon E3-1270v6

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • ساتا اینترپرایز

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Zare

 • ویندوز و لینوکس

 • 300,000 ماهانه
  975,000 سه ماهه
  2,025,000 شش ماهه
  4,050,000 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution