یافتن محصولات و سرویس ها

NL-PRO-1024
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • SAS raid ۱۰

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 75,000 ماهانه
  225,000 سه ماهه
  431,300 شش ماهه
  881,300 سالانه
  NL-PRO-2048
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • SAS raid ۱۰

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 131,300 ماهانه
  375,000 سه ماهه
  768,800 شش ماهه
  1,556,300 سالانه
  NL-PRO-3072
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • SAS raid ۱۰

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 187,500 ماهانه
  543,800 سه ماهه
  1,106,300 شش ماهه
  2,231,300 سالانه
  NL-PRO-4096
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • SAS raid ۱۰

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 262,500 ماهانه
  768,800 سه ماهه
  1,556,300 شش ماهه
  3,131,300 سالانه
  NL-PRO-6144
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • SAS raid ۱۰

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 356,300 ماهانه
  1,050,000 سه ماهه
  2,118,800 شش ماهه
  4,256,300 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution