یافتن محصولات و سرویس ها

NL-PRO-1024
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • SAS raid ۱۰

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 83,500 ماهانه
  250,500 سه ماهه
  480,100 شش ماهه
  981,100 سالانه
  NL-PRO-2048
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • SAS raid ۱۰

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 146,100 ماهانه
  417,500 سه ماهه
  855,900 شش ماهه
  1,732,600 سالانه
  NL-PRO-3072
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • SAS raid ۱۰

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 208,800 ماهانه
  605,400 سه ماهه
  1,231,600 شش ماهه
  2,484,100 سالانه
  NL-PRO-4096
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • SAS raid ۱۰

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 292,300 ماهانه
  855,900 سه ماهه
  1,732,600 شش ماهه
  3,486,100 سالانه
  NL-PRO-6144
 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • SAS raid ۱۰

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

 • 396,600 ماهانه
  1,169,000 سه ماهه
  2,358,900 شش ماهه
  4,738,600 سالانه

  Powered by WHMCompleteSolution