فعال سازی و تنظیمات IPsec در میکروتیک چاپ


برای استفاده از این سرویس به قسمت :

IP > IPsec > peers

یک peer اضافه کنید سپس موارد زیر را تکمیل کنید :

Secret : 123456

NTA Traversal : enable

Generate Policy : enable

DPD Interval : Disable DPD

DPD Maximum Failures : 1


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 3
« بازگشت