راه اندازی Cache در میکروتیک چاپ


برای راه انذازی کش در میکروتیک بجهت مانیتورینگ و افزایش

کیفیت کاربران در شبکه بخصصوص در ضمینه دانلود مراحل زیر راانجام دهید

 

ابتدا در winbox به بخش

IP > Web Proxy

Web proxy setting

=====================

Enable

Port : 8080

max cache size : 1000

ok

======================

cache

add cache

Dst port : 80

ok

در قسمت cache contents هم میتوانید محتویات را ببینید

پاک کردن Cache در میکروتیک

برای این کار دستور زیر را در terminal وارد کنید

ip proxy

clear-cache


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 0
« بازگشت