آموزش نصب IIS چاپ


در این مطلب در چند خط به صورت ساده می خواهیم آموزش نصب IIS را روی توضیح دهیم

کافی است شما IIS و DNS سرور را از Add Remove Program در Control Panel و از Component های ویندوز Add کنید سپس دامنه مورد نظر را در IIS خود Add کرده و سپس در DNS سرور خود DNS ها و یک A record تعریف کنید.

مسیر نصب IIS در ویندوز سرور 2003 بصورت زیر میباشد :

contorl panel > add or remove programs > add/remove windows components > Application server > iis install

آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 18
« بازگشت