Web 3 چیست؟ با نسل آینده اینترنت یا همان وب ۳ آشنا شوید!

Web 3 چیست؟ با نسل آینده اینترنت یا همان وب ۳ آشنا شوید!

وب ۳ !! واژه ای که شاید این روزها، بارها از زبان اشخاص دیگر شنیده باشید. اما Web 3 چیست؟ وب ۳ یا نسل آینده اینترنت که به اینترنت غیرمتمرکز نیز معروف شده است، موضوع مهمی است که آینده اینترنت و تمامی وب سایت های اینترنتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در ادامه این […]
بازگشت به صفحه قبل
×