جستجو فایل در لینوکس سرور مجازی

جستجو فایل در لینوکس سرور مجازی

[ad_1] جستجوی فایل اگر در لینوکس بخواهیم یک فایل را جستجو کنیم مثال فایلی با نام مشخص که می دانیم چند حرفی و یا با یک حرف مشخصی شروع می شود و یا با عدد شروع می شوند و یا … به این صورت آن را پیدا می کنیم: فایلهایی که اسمشان یک حرفی است: […]

×