نصب webmin بر روی centos

نصب webmin بر روی centos

وب مین یک کنترل پنل برای سرورهاست ، این کنترل پنل سبک بوده و نصب آسان و سریعی دارد. دقت نمایید روی یک سیستم عامل خام ( اصطلاحا fresh ) نصب باید انجام شود
برای نصب به شیوه زیر عمل نمایید

۱- وارد SSH شوید.
۲- با دستور زیر فایل rpm مربوطه را دانلود کنید
 

 wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.650-1.noarch.rpm

3- با یکی از دو دستور زیر نصب را انجام دهید.

 wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.650-1.noarch.rpm

یا

 yum install webmin

4- حال وارد مسیر زیر شوید

cd /etc/yum.repos.d

فایل CentOS-Base.repo را ویرایش کنید

nano CentOS-Base.repo

به صورت زیر ویرایش کنید.

:::::::::::::::::
 :::::::::::::::::
 [Webmin]
 name=Webmin Distribution Neutral
 #baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
 mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
 enabled=1
 :::::::::::::::::
 :::::::::::::::::

5- و در آخر GPG key را از سایت webmin دریافت نمایید.

wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
rpm --import jcameron-key.asc

به شیوه زیر می توانید به پنل وب مین دسترسی پیدا کنید


http://yourIPaddress:10000

منبع : کانفیگ سرور 

 

بازگشت به صفحه قبل
×