سرور مجازی لهستان با ترافیک نامحدود

مفهوم کتابخانه ها در لینوکس

مفهوم کتابخانه ها در لینوکس

در دنیای لینوکس، کتابخانه ها یکی از مفاهیم اساسی هستند که برای توسعه نرم افزارها استفاده می‌شوند. این کتابخانه ها مجموعه‌ای از کدهای منبع باز هستند که توسط توسعه دهندگان برای ارائه عملکرد و قابلیت های خاص به برنامه ها استفاده می‌شوند. در اینجا، ما به بررسی مفهوم کتابخانه ها در لینوکس می‌پردازیم و نحوه استفاده از آنها را بررسی می‌کنیم.

کتابخانه ها در لینوکس به دو دسته تقسیم می‌شوند: کتابخانه های اجرایی و کتابخانه های توسعه. کتابخانه های اجرایی شامل فایل های باینری هستند که برنامه ها برای اجرا نیاز دارند. این کتابخانه ها شامل توابع و روتین هایی هستند که برنامه ها برای انجام وظایف خاص خود نیاز دارند. از طرفی، کتابخانه های توسعه شامل فایل های منبع هستند که توسط توسعه دهندگان برای توسعه برنامه ها استفاده می‌شوند.