غیرفعال کردن فایروال IPTABLES

غیرفعال کردن فایروال IPTABLES

[ad_1]

برای غیرفعال کردن فایروال از دستور زیر استفاده نمایید

service iptables stop

برای غیرفعال کردن در هنگام بوت مجدد دستور زیر را استفاده کنید.

chkconfig iptables off

برای allow کردن کلیه کانکشن های ورودی و خروجی در iptables از دو دستور زیر استفاده نمایید.

 iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
 iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

نوشته غیرفعال کردن فایروال IPTABLES اولین بار در کانفیگ سرور پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

بازگشت به صفحه قبل
×