سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

حل مشکل خطای CredSSP در ارتباط ریموت دسکتاپ

علت خطا CredSSP چیست ؟

به تازگی به آپدیت جدیدی که مایکروسافت منتشر کرده است امکان اتصال به صورت مستقیم در سرور های مجازی توسط نرم افزار remote desktop وجود ندارد و با خطا CredSSP مواجه می شویم. این ارر را مشاهده خواهید کرد An Authentication error has occurred. The function requested is not supported. Remote computer: <servername> This could be due to CredSSP encryption oracle remediation منبع :‌ مایکروسافت  و در زمان اتصال به ارر مشابه  مواجه میشوید . که پس از وارد کردن پسورد سرور مجازی به مشکل :‌

راه حل اول : رفع  خطا CredSSP از طریق Command Promp

برای این مورد cmd را به صورت window as Administrator باز کنید و دستور زیر را وارد نمایید

REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters\ /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

راح حل دوم :‌  به صورت گرافیکی

در قسمت Run مقدار gpedit.msc را وارد کنید تا وارد محیط Local Group Policy Editor شود سپس پوشه ها را به صورت زیر دنبال کنید Computer Configuration >> Administrative Templates >> System >> Credentials Delegation >> Encryption Oracle Remediation.  به صورت پیشفرض بر روی  Not configured. قرار دارد که میباست تغییر دهید .

Windows 10 RDP CredSSP encryption oracle remediation error Fix برای رفع این مشکل encryption oracle remediation  را باز کنید و Enable را انتخاب کنید سپس مقدار Protection Level رو بر روی Vulnerable  تغییر دهید

Settings contained in the Encryption Oracle Remediation Fix سپس apply‌ کنید و از محیط خارج شوید . اکنون مشکل رفع شده و ارر CredSSP که مربوط به ریموت دسکتاپ ( RDP ) است را نخواهید داشت.