وی پی اس سوئیس با پینگ مناسب به ایران

توابع PHP خطرناک جهت بستن در php.ini

توابع PHP خطرناک جهت بستن در php.ini

با توجه به اینکه PHP یک زبان برنامه‌نویسی قدرتمند و پرکاربرد است، بسیاری از توابع آن می‌توانند برای بستن در php.ini مورد استفاده قرار گیرند. اما باید توجه داشت که برخی از این توابع خطرناک هستند و ممکن است به امنیت سیستم شما آسیب برسانند.

در این مقاله، به بررسی توابع PHP خطرناک جهت بستن در php.ini خواهیم پرداخت و نحوه محدود کردن استفاده از آن‌ها را در فایل php.ini آموزش خواهیم داد. با ادامه مطلب همراه باشید.

توابع PHP خطرناک جهت بستن در php.ini

در PHP، توابع خطرناک می‌توانند برنامه‌های شما را آسیب برسانند و امنیت سیستم را به خطر بیندازند. برای جلوگیری از استفاده از این توابع، می‌توانید آن‌ها را در فایل php.ini غیرفعال کنید. برای این کار، ابتدا فایل php.ini را باز کنید و به دنبال خطی با عبارت “disable_functions” بگردید. سپس توابعی که می‌خواهید غیرفعال شوند را در این خط اضافه کنید. بعد از انجام تغییرات، فایل php.ini را ذخیره کنید و سرویس PHP را راه‌اندازی مجدد کنید تا تغییرات اعمال شود.