سرور مجازی لهستان با ترافیک نامحدود

تنظیم چند نیم سرور روی دامنه ملی

تنظیم چند نیم سرور روی دامنه ملی

با گسترش اینترنت و افزایش استفاده از وب سایت ها، تنظیم نیم سرورها برای دامنه های ملی امری ضروری شده است. نیم سرورها مسئول ترجمه نام دامنه ها به آدرس IP مربوطه هستند و بدون آنها امکان دسترسی به وب سایت ها وجود ندارد.

برای تنظیم چند نیم سرور روی دامنه ملی، ابتدا باید به پنل مدیریت دامنه خود وارد شوید. سپس بخشی به نام “تنظیمات DNS” یا “مدیریت نیم سرورها” را پیدا کنید. در این بخش، میتوانید نیم سرورهای خود را اضافه و تنظیم کنید.

برای اضافه کردن نیم سرورها، باید آدرس IP هر سرور را وارد کنید و آن را با نامی که میخواهید برای نیم سرور استفاده کنید، متصل کنید. سپس تغییرات را ذخیره کنید و صبر کنید تا تغییرات اعمال شود. این فرآیند ممکن است تا چند ساعت طول بکشد.

با انجام این مراحل، شما میتوانید چند نیم سرور را روی دامنه ملی خود تنظیم کنید و از امکانات وب سایت خود بهره ببرید.