سرور مجازی لهستان با ترافیک نامحدود

تنظیم آدرس IPv6 در لینوکس

تنظیم آدرس IPv6 در لینوکس

آدرس‌دهی در شبکه‌های IPv6 با استفاده از آدرس‌های 128 بیتی انجام می‌شود که به طور قابل توجهی بیشتر از آدرس‌های IPv4 است. در این مقاله، به بررسی روش‌های تنظیم آدرس IPv6 در سیستم عامل لینوکس می‌پردازیم.

اولین قدم برای تنظیم آدرس IPv6 در لینوکس، اتصال به سیستم با حساب کاربری مدیریتی است. سپس با استفاده از دستور ifconfig، لیست آدرس‌های شبکه را مشاهده کنید. اگر آدرس IPv6 وجود ندارد، باید آن را به صورت دستی تنظیم کنید.

برای تنظیم آدرس IPv6، از دستور ip addr add استفاده کنید و پس از آن آدرس IPv6 مورد نظر را وارد کنید. سپس با استفاده از دستور ip link set، رابط شبکه را فعال کنید. در نهایت، با استفاده از دستور ping6، اتصال خود را بررسی کنید.