تغییر منطقه زمانی سرور به ایران (تهران) در لینوکس

تغییر منطقه زمانی سرور به ایران (تهران) در لینوکس

[ad_1]

این آموزش برای تغییر ساعت زمانی در سرورهای لینوکسی می باشد . در صورتیکه تاریخ سرور شما بر روی منطقه زمانی ایران ست نیست می توانید از آموزش زیر بهره ببرید.

ابتدا با دستور date تاریخ و زمان را مشاهده کنید

خروجی آن همچین چیزی می شود

Thu Jan  5 11:57:30 EST 2017

در حال حاضر منطقه زمانی سرور ما روی EST ( یا Eastern Time ) هست ، برای اینکه به IRST ( یا Iran Standard Time ) تغییر پیدا کند ابتدا فایل منطقه زمانی فعلی را تغییر نام می دهیم که اگر احیانا مشکلی در ادامه رخ داد قابل بازیابی باشد

mv /etc/localtime /etc/localtime.bak

سپس با دستور زیر فایل منطقه زمانی مد نظرمان ( که در این آموزش iran / tehran ) مد نظر است را جایگزین می کنیم.

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime

حال دستور date را مجدد بزنید ، خروجی باید مثل زیر باشد . ( IRST در متن خروجی )

# date
Thu Jan  5 20:56:57 IRST 2017

در صورتیکه می خواهید منطقه زمانی را برای کشور دیگری ست کنید به جای Asia قاره ای که آن کشور در آن است و به جای Tehran اسم شهر را بگذارید ، یک مثال دیگر در زیر ( این دستور را برای ست کردن منطقه زمانی Tehran استفاده نکنید ! )

ln -s /usr/share/zoneinfo/America/Chicago /etc/localtime

نوشته تغییر منطقه زمانی سرور به ایران (تهران) در لینوکس اولین بار در کانفیگ سرور پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

بازگشت به صفحه قبل
×