وی پی اس سوئیس با پینگ مناسب به ایران

آموزش فعال سازی نمایش خطا و error_log در کد PHP از طریق .htaccess

آموزش فعال سازی نمایش خطا و error_log در کد PHP از طریق .htaccess چگونه است

در برنامه‌نویسی PHP، اغلب با خطاها و اشکالات مواجه می‌شویم که برای رفع آن‌ها نیاز به دیدن خطاهای ایجاد شده داریم. یکی از راه‌های متداول برای نمایش خطاها در PHP، استفاده از فایل error_log است. اما چگونه می‌توانیم این قابلیت را در کد PHP خود فعال کنیم؟

با استفاده از فایل .htaccess می‌توانیم تنظیماتی را برای سرور اعمال کنیم. برای فعال سازی نمایش خطاها و استفاده از فایل error_log در کد PHP، کافیست چند خط کد را به فایل .htaccess اضافه کنیم.

در ابتدا فایل .htaccess را در ریشه پروژه خود پیدا کنید. سپس با استفاده از یک ویرایشگر متنی، فایل را باز کنید و خطوط زیر را به آن اضافه کنید:

php_flag display_errors on
php_value error_reporting E_ALL
php_value error_log /path/to/error_log

در خط اول، با استفاده از php_flag، نمایش خطاها را فعال می‌کنیم. در خط دوم، با استفاده از php_value، سطح خطاها را روی E_ALL تنظیم می‌کنیم که تمامی خطاها نمایش داده شوند. در خط سوم، مسیر فایل error_log را مشخص می‌کنیم که خطاها در آن ثبت شوند.

با اعمال تغییرات و ذخیره فایل .htaccess، حالا می‌توانید خطاهای ایجاد شده در کد PHP خود را مشاهده کنید و با استفاده از فایل error_log، خطاها را بررسی و رفع کنید.