افزایش قیمت سرور ایران

به اطلاع می رسانیم به دلیل افزایش هزینه حفظ و نگهداری سرورهای ایران  و همچنین افزایش هزینه توسط دیتاسنتر  در طوی سالهای اخیر و با توجه به جهش قیمتی سخت افزار در طول سالهای گذشته   مجبور به ... بیشتر »

10th Dec 2019