نمایندگی هاست وارز هلند

NL-Reseller-15GB
 • ۱۵ گیگابایت SSD فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ابری کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • لایت اسپید وب سرور
NL-Reseller-20GB

مجهز به آنتی شلر و بالاترین سطح امنیتی

 • ۲۰ گیگابایت SSD فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ابری کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • لایت اسپید وب سرور
NL-Reseller-30GB

مجهز به آنتی شلر و بالاترین سطح امنیتی

 • ۳۰ گیگابایت SSD فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ابری کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • لایت اسپید وب سرور
NL-Reseller-40GB

مجهز به آنتی شلر و بالاترین سطح امنیتی

 • ۴۰ گیگابایت SSD فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ابری کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • لایت اسپید وب سرور
NL-Reseller-50GB

مجهز به آنتی شلر و بالاترین سطح امنیتی

 • ۵۰ گیگابایت SSD فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ابری کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • لایت اسپید وب سرور
NL-Reseller-60GB

مجهز به آنتی شلر و بالاترین سطح امنیتی

 • ۶۰ گیگابایت SSD فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ابری کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • لایت اسپید وب سرور