یافتن محصولات و سرویس ها

NL-cloud-1000M (-3 موجود است)
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
CPU: ۱۰۰٪
RAM:1024M
تعداد کانکشن همزمان:100
تعداد پردازش:120

پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : نامحدود
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
17,000 ماهانه
50,000 سه ماهه
100,000 شش ماهه
200,000 سالانه
NL-cloud-2000M (-2 موجود است)
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
CPU: ۱۵۰%
RAM:2048M
تعداد کانکشن همزمان:150
تعداد پردازش:150
I/O: 2048KB

پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : نامحدود
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
28,000 ماهانه
80,000 سه ماهه
165,000 شش ماهه
330,000 سالانه
NL-cloud-3000M
فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
CPU: ۲۰۰%
RAM: 3072M
تعداد کانکشن همزمان:250
تعداد پردازش:200
I/O: 3072KB

پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : نامحدود
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
40,000 ماهانه
115,000 سه ماهه
235,000 شش ماهه
470,000 سالانه
NL-cloud-5000M (-1 موجود است)
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
CPU: ۳۰۰%
RAM:5020M
تعداد کانکشن همزمان:700
تعداد پردازش:500
I/O: 5020KB

پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : نامحدود
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
82,000 ماهانه
240,000 سه ماهه
485,000 شش ماهه
970,000 سالانه
NL-cloud-10000M
فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
CPU: ۵۰۰%
RAM:10GB
تعداد کانکشن همزمان:800
تعداد پردازش:650
I/O: 10240KB

پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : نامحدود
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
110,000 ماهانه
300,000 سه ماهه
600,000 شش ماهه
1,100,000 سالانه

Powered by WHMCompleteSolution