یافتن محصولات و سرویس ها

نمایندگی سی پنل ۲گیگ
فضای هارد دیسک : ۲ گیگابایت SSD
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سیستم عامل : ابری کلاد لینوکس
تعداد اکانت قابل میزبانی : نامحدود
بک آپ گیری : رایگان به صورت هفتگی
کنترل پنل کاربران : Cpanel
کنترل پنل نماینده : Whm
وب سرور : لایت اسپید

12,000 ماهانه
نمایندگی سی پنل ۵گیگ
فضای هارد دیسک : ۵ گیگابایت SSD
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سیستم عامل : ابری کلاد لینوکس
تعداد اکانت قابل میزبانی : نامحدود
بک آپ گیری : رایگان به صورت هفتگی
کنترل پنل کاربران : Cpanel
کنترل پنل نماینده : Whm
وب سرور : لایت اسپید

17,000 ماهانه
نمایندگی سی پنل ۸گیگ
فضای هارد دیسک : ۸ گیگابایت SSD
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سیستم عامل : ابری کلود لینوکس
تعداد اکانت قابل میزبانی : نامحدود
بک آپ گیری : رایگان به صورت هفتگی
کنترل پنل کاربران : Cpanel
کنترل پنل نماینده : Whm
وب سرور : لایت اسپید

21,000 ماهانه
نمایندگی سی پنل ۱۰گیگ
فضای هارد دیسک : ۱۰ گیگابایت SSD
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
تعداد اکانت قابل میزبانی : نامحدود
بک آپ گیری : رایگان به صورت هفتگی
کنترل پنل کاربران : Cpanel
کنترل پنل نماینده : Whm
وب سرور : لایت اسپید

25,000 ماهانه
نمایندگی سی پنل ۱۵گیگ
فضای هارد دیسک : ۱۵ گیگابایت SSD
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سیستم عامل : ابری کلود لینوکس
تعداد اکانت قابل میزبانی : نامحدود
بک آپ گیری : رایگان به صورت هفتگی
کنترل پنل کاربران : Cpanel
کنترل پنل نماینده : Whm
وب سرور : لایت اسپید

33,000 ماهانه
نمایندگی سی پنل ۲۰ گیگ
فضای هارد دیسک : ۲۰ گیگابایت SSD
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سیستم عامل : ابری کلود لینوکس
تعداد اکانت قابل میزبانی : نامحدود
بک آپ گیری : رایگان به صورت روزانه
کنترل پنل کاربران : Cpanel
کنترل پنل نماینده : Whm
وب سرور : لایت اسپید
مجهز به آنتی شلر و بالاترین سطح امنیتی

40,000 ماهانه
نمایندگی سی پنل ۳۰ گیگ
فضای هارد دیسک : ۳۰ گیگابایت SSD
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سیستم عامل : ابری کلود لینوکس
تعداد اکانت قابل میزبانی : نامحدود
بک آپ گیری : رایگان به صورت روزانه
کنترل پنل کاربران : Cpanel
کنترل پنل نماینده : Whm
وب سرور : لایت اسپید
مجهز به آنتی شلر و بالاترین سطح امنیتی

49,000 ماهانه
نمایندگی سی پنل ۴۰ گیگ
فضای هارد دیسک : ۴۰ گیگابایت SSD
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سیستم عامل : ابری کلود لینوکس
تعداد اکانت قابل میزبانی : نامحدود
بک آپ گیری : رایگان به صورت روزانه
کنترل پنل کاربران : Cpanel
کنترل پنل نماینده : Whm
وب سرور : لایت اسپید
مجهز به آنتی شلر و بالاترین سطح امنیتی

55,000 ماهانه
نمایندگی سی پنل ۵۰ گیگ
فضای هارد دیسک : ۵۰ گیگابایت SSD
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سیستم عامل : ابری کلود لینوکس
تعداد اکانت قابل میزبانی : نامحدود
بک آپ گیری : رایگان به صورت روزانه
کنترل پنل کاربران : Cpanel
کنترل پنل نماینده : Whm
وب سرور : لایت اسپید
مجهز به آنتی شلر و بالاترین سطح امنیتی

65,000 ماهانه
نمایندگی سی پنل ۶۰ گیگ
فضای هارد دیسک : ۶۰ گیگابایت SSD
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سیستم عامل : ابری کلود لینوکس
تعداد اکانت قابل میزبانی : نامحدود
بک آپ گیری : رایگان به صورت روزانه
کنترل پنل کاربران : Cpanel
کنترل پنل نماینده : Whm
وب سرور : لایت اسپید
مجهز به آنتی شلر و بالاترین سطح امنیتی

75,000 ماهانه