سرور مجازی لهستان با ترافیک نامحدود

Organic Search چیست؟ نحوه گزارش گیری

Organic Search چیست؟

در دنیای امروزی که تکنولوژی و اینترنت به شدت در حال توسعه است، مفهوم جستجوی آنلاین برای کاربران بسیار مهم و حیاتی شده است.یکی از این دسته‌ها جستجوی آلی یا Organic Search است.

جستجوی آلی به معنای جستجویی است که توسط موتورهای جستجو انجام می‌شود و نتایج آن بر اساس الگوریتم‌های موتورهای جستجو واکنش می‌دهند. در واقع، نتایج جستجوی آلی بر اساس محتوا و ارتباطات طبیعی بین وبسایت‌ها و کلمات کلیدی است که توسط کاربران استفاده می‌شود.