Domain backorder چیست؟

Domain backorder چیست؟

یک سرویس سفارش پشتیبان یا backorder می تواند برای به دست آوردن دامنه های مهمی که قبلاً ثبت شده اند استفاده شود. سفارش پشتیبان یک دامنه به این معنی است که از یک سرویس سفارش مجدد برای به دست آوردن یک دامنه منقضی شده به محض اینکه برای ثبت در دسترس قرار می گیرد، استفاده […]
بازگشت به صفحه قبل
×