Buyer Persona چیست؟ تاثیر مثبت آن بروی کسب و کار

Buyer Persona چیست؟ تاثیر مثبت آن بروی کسب و کار

مقدمه: طراحی و استفاده از Buyer Persona ابزاری اساسی در توسعه کسب و کار است. هدف اصلی این ابزار شناخت بهتر نیازها و خواسته های مشتریان است، بدین منظور با تجزیه و تحلیل دقیق و جامعی از مشتریان، یک نمایش جامع و واقعی از یک مشتری خواستار کالا یا خدمات می‌توان تهیه کرد. در واقع، […]
بازگشت به صفحه قبل
×