۲ روش مسدود کردن IP برای جلوگیری از دسترسی به سایت

۲ روش مسدود کردن IP برای جلوگیری از دسترسی به سایت

گاهی اوقات برای شما نیز پیش آمده است که بخواهید آی پی یک آدرس را مسدود کنید. برای مثال ممکن است افرادی بخواهند سایت شما را هک کرده یا به صورت غیرقانونی وارد سایت شما شوند. در این مواقع نیاز است که شما چندین IP را مسدود کنید. شما در این آموزش روش بسیار ساده‌ […]
بازگشت به صفحه قبل
×