وی پی اس سوئیس با پینگ مناسب به ایران

کوتاه کردن دستورات و مسیرها در لینوکس با استفاده از alias

[ad_1]

alias دستوری است که این امکان را برای ما فراهم می کند تا دستورات طولانی که مدام با آنها سر و کار داریم را کوتاه کرده و سریعتر به کارهای مدیریتی سیستم بپردازیم.
فرضا شما یک وب سرور را مدیریت می کنید و مرتبا باید به دایرکتوری ریشه وبسایت مورد نظرتان با دستور زیر تغییر مسیر دهید :
PersianAdmins:~#cd /home/rezabehroozi/domian/persianadmins.com/public_html
با استفاده از alias می توانید دسترسی به آنرا ساده تر و سریعتر کنید و مثلا با زدن دستور persianadmins به دایرکتوری ریشه persianadmins.com بروید یا با padmins به دایرکتوری ریشه padmins.ir هدایت شوید.