وی پی اس ایتالیا با پینگ مناسب به ایران

چگونه کپی بودن یک محتوا را تشخیص دهیم؟

محتوای مورد نیاز وب سایت ها توسط مدیران سایت و یا افرادی که در این شغل فعالیت دارند، تولید می شود. این افراد به صورت دورکاری و یا با حضور در یک مکان فیزیکی، مطالبی را تولید می کنند. این محتوای تولید شده باید بر اساس اصول سئو نگاشته شده، غیر کپی و یا اصطلاحا […]