وی پی اس سوئیس با پینگ مناسب به ایران

نگاهی به پسوندهای کد کشوری (ccTLD)

نگاهی به پسوندهای کد کشوری (ccTLD) با رونق روزافزون اینترنت و افزایش تعداد وبسایت‌ها، پسوندهای کد کشوری (ccTLD) نیز به عنوان بخشی از آدرس وبسایت‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. این پسوندها که شامل دو حرف کشوری می‌شوند، نشان دهنده کشور مبدأ وبسایت است.

نگاهی به پسوندهای کد کشوری (ccTLD)

پسوندهای کد کشوری (ccTLD)، پسوندهای دامنه‌های اینترنتی هستند که به هر کشور یا منطقه خاصی اختصاص داده شده‌اند. این پسوندها برای تعیین ملیت یا منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرند و در آدرس وبسایت‌ها نمایانگر کشور یا منطقه مربوطه هستند. به عنوان مثال، پسوند .ir برای ایران و پسوند .de برای آلمان استفاده می‌شود. این پسوندها از لحاظ فنی و امنیتی نیز اهمیت دارند و برای تشخیص و تعیین محل جغرافیایی سرورها وبسایت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.