نگاهی به پسوندهای کد کشوری (ccTLD)

نگاهی به پسوندهای کد کشوری (ccTLD)

دامنه سطح بالای کد کشور ccTLD یک نام دامنه سطح بالا است که برای تعریف دامنه برای یک کشور خاص یا یک منطقه جغرافیایی استفاده می شود. برای هر کشوری یک پسوند نام دامنه رزرو شده است. پسوند کد کشوی به صورت اختصاری با (ccTLD (country code top level domain نشان داده می شود که معمولاً […]
بازگشت به صفحه قبل
×