سرور مجازی لهستان با ترافیک نامحدود

نصب و راه‌اندازی ربات تم‌ساز تلگرام

 

نحوه نصب و راه‌اندازی ربات تم‌ساز تلگرام

ربات تم‌ساز تلگرام به کاربران امکان می‌دهد تا تم‌های سفارشی برای تلگرام خود ایجاد کنند. این مقاله به شما نحوه ایجاد، نصب و پیکربندی چنین رباتی را آموزش می‌دهد.

گام ۱: آماده‌سازی محیط

اطمینان حاصل کنید که Node.js و npm روی سیستم شما نصب باشند، چرا که این ربات ممکن است با Node.js نوشته شده باشد.

sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs npm

گام ۲: ایجاد ربات تلگرام

برای ایجاد یک ربات جدید، به BotFather در تلگرام مراجعه کنید و دستور /newbot را اجرا کنید. پس از پیروی از دستورالعمل‌ها، توکن API را دریافت خواهید کرد.

گام ۳: کلون کردن و نصب ربات

مخزن ربات تم‌ساز را از GitHub یا هر منبع دیگری کلون کنید. (لینک مخزن را با لینک واقعی جایگزین کنید)

git clone [لینک مخزن ربات]
cd [نام پوشه ربات]
npm install

گام ۴: پیکربندی ربات

توکن API دریافتی از BotFather را در فایل پیکربندی ربات وارد کنید.

nano config.js

گام ۵: اجرای ربات

ربات را با استفاده از دستور زیر اجرا کنید:

node index.js

نکته مهم:

استفاده از ابزارهایی مانند pm2 برای حفظ اجرای ربات پس از بستن ترمینال توصیه می‌شود.