وی پی اس سوئیس با پینگ مناسب به ایران

نصب ربات دریافت محتوای توییتر در سرور لینوکس

 

نصب ربات دریافت محتوای توییتر در سرور لینوکس

برای نصب ربات دریافت محتوای توییتر در سرور لینوکس و ایجاد مطلب جذاب برای وبلاگ شما که ادیتور HTML پشتیبانی می‌کند، از این مراحل پیروی کنید.

مرحله 1: اتصال به سرور لینوکس

ابتدا باید SSH را برای اتصال به سرور لینوکس خود استفاده کنید. دستور زیر را در ترمینال وارد کنید:


ssh username@your_server_ip

مرحله 2: نصب پکیج‌های مورد نیاز

حال برای نصب نیازمند پکیج‌های مختلفی هستیم. پکیج‌های مورد نیاز را با دستور زیر نصب کنید:


sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git curl screen python3-pip python3-dev libffi-dev g++ libssl-dev

مرحله 3: کلون کردن مخزن ربات دریافت محتوای توییتر

در مرحله بعد، از گیت برای کلون کردن مخزن ربات دریافت محتوای توییتر استفاده کنید:


git clone https://github.com/tweepy/tweepy.git

مرحله 4: نصب پکیج

سپس به پوشه‌ی کلون شده بروید و پکیج را نصب کنید:


cd tweepy
pip3 install .

مرحله 5: ساخت ربات دریافت محتوای توییتر

حال برای ساخت ربات دریافت محتوای توییتر باید یک فایل پایتون جدید ایجاد کنید. به عنوان مثال فایل را twitter\_bot.py نام بگیرید و داخل آن کد زیر را قرار دهید:


import tweepy

# Twitter API credentials
consumer_key = "your_consumer_key"
consumer_secret = "your_consumer_secret"
access_token = "your_access_token"
access_token_secret = "your_access_token_secret"

# Authenticate to Twitter
auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret)
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret)

api = tweepy.API(auth)

# The Twitter user who we want to get tweets from
name = "the_twitter_user"
# Number of tweets to pull
tweetCount = 20

# Calling the user_timeline function with our parameters
results = api.user_timeline(id=name, count=tweetCount)

for tweet in results:
    print(tweet.text)

در این کد، باید your\_consumer\_key, your\_consumer\_secret, your\_access\_token و your\_access\_token\_secret را با API keys خود در توییتر جایگزین کنید. همچنین the\_twitter\_user را با نام کاربری توییتری که می‌خواهید محتوای آن را دریافت کنید جایگزین کنید.

مرحله 6: اجرای ربات

ربات را اجرا کنید:


screen -S bot sh run.sh

نکته: برای خروج از صفحه سکرین به عنوان کاربر، Ctrl+A را فشرده و سپس D را فشرده تا از صفحه خارج شوید.

این راهنمای نصب برای سیستم‌عامل Ubuntu است. اگر سیستم عامل شما متفاوت باشد، ممکن است باید دستورات متفاوتی را اجرا کنید.

از این مطلب وبلاگ برای نصب ربات دریافت محتوای توییتر در سرور لینوکس خود استفاده کنید و از امکانات بسیار مفید این ربات بهره مند شوید. این ربات علاوه بر امکانات عادی یک ربات توییتر، امکان دریافت محتوای توییتر و ارسال آن به تلگرام را نیز فراهم می‌کند.