نحوه نصب openlitespeed در سرور های CentOS 5, 6 & 7 | Debian 7,8 | Ubuntu 12, 14,16

نحوه نصب openlitespeed در سرور های CentOS 5, 6 & 7 | Debian 7,8 | Ubuntu 12, 14,16

[ad_1]

نحوه نصب openlitespeed در سرور های CentOS 5, 6 & 7 | Debian 7,8 |

Ubuntu 12, 14,16

برای اضافه کردن ریپازیتوری ها به سرور مجازی می توانید از دستور زیر استفاده نمایید

CentOS 5: rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el5.noarch.rpm

CentOS 6: rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el6.noarch.rpm

CentOS 7: rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm

Debian 7, 8 & Ubuntu 12,14, 16: wget -O - http://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debain_repo.sh | bash

برای نصب بشکل زیر عمل نمایید

For CentOS: yum install openlitespeed
For Debian & Ubuntu: apt-get install openlitespeed
دستور بالا اخرین نسخه OpenLiteSpeed را نصب خواهد کرد . شما می توانید نسخه را نیز قید کنید برای مثال yum install openlitespeed-1.2.1 که نسخه قدیمی تر آن را نصب خواهد کرد.
 نسخه های OpenLiteSpeed در ریپازیتوری ها دارای SPDY فعال هستند . همچنین کد باینری نیاز به Openssl دارد. البته نیازی به نصب OpenSSL 1.0.1 اگر پکیج ها را از ریپازیتوری می گیرید نیست .
نصب PHP
برای نصب روی Centos سرور اختصاصی و یا سرور مجازی
yum install lsphp56 lsphp56-common lsphp56-mysql lsphp56-gd lsphp56-process lsphp56-mbstring lsphp56-xml lsphp56-mcrypt lsphp56-pdo lsphp56-imap lsphp56-soap lsphp56-bcmath
ln -sf /usr/local/lsws/lsphp54/bin/lsphp /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5
For Debian & Ubuntu:
apt-get install lsphp56-*
ln -sf /usr/local/lsws/lsphp56/bin/lsphp /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5
در centos دستور بالا نسخه 5.6 php را نصب میکند در لایت اسپید و تعدادی از پکیج های لازم برای سرور مجازی را نیز در خود دارد . البته می توانید نسخه custom  از php را نیز بسازید
پوشه پیش فرض نصب  /usr/local/lsws می باشد
برای فعال کردن ان می توانید از دستور زیر استفاده کنید
/usr/local/lsws/bin/lswsctrl start
همچنین برای متوقف کردن ان از دستور زیر استفاده کنید
/usr/local/lsws/bin/lswsctrl stop
برای شروع نیز می توانید یک سایت نمونه روی آن بالا بیاورید
برای دسترسی به سایت می توانید به ادرس http://[address]:8088 و یا نام دامنه را در مرورگر وارد نمایید یا از localhost استفاده کنید
یک صفحه موفقیت نصب نمایش داده می شود در غیر اینصورت می توانید به صفحه مدیریت آن در آدرس زیر بروید https://[address]:7080
حتماباید صفحه مدیریت آن در سرور مجازی و سرور اختصاصی با https:// باز شود .
یک صفحه لاگین می آید
اطلاعات لاگین پیش فرض user name and password are "admin" and "123456".
لاگ های سرور را می توانید در ادرس زیر مشاهده نمایید
/usr/local/lsws/logs/error.log
همچنین به /usr/local/lsws/conf/httpd_config.xml می بایست دسترسی به کاربر وب سرور بدهید
در فایل بدنبال swappingDir بگردید  و آنرا تغییر دهید بصورت پیش فرض ادرس ان /tmp/lshttpd/swap
لایت اسپید از دو فرمت برای فایل تنظیمات استفاده می کند xml و متن ساده که برای اینکه بتوانید بین آنها سوییچ کنید می توانید از دستور زیر استفاده کنید
/usr/local/lsws/conf/switch_config.sh

[ad_2]

لینک منبع

بازگشت به صفحه قبل
×