سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

مانیتور سرویس های netstat

netstat یک ابزار سودمند شبکه برای سرورهای لینوکسی است که برای مانیتور سرویس های شبکه استفاده میکنند.به وسیله آن میتوانید اطلاعاتی درباره پروسس های سرورتان به دست بیاورید علاوه بر این مورد، پروسس ها از کدام پورت هایی استفاده میکنند ،معمولا، netstat تمامی پورت هایی که در حال استفاده هستند و به وسیله تمام پروسس ها استفاده میشوند را نمایش میدهد. برای مشخص کردن یک پورت خاص شما از دستور grep استفاده کنید.
برای مثال اگر بخواهید ببینید کدام سرویس در حال اجرا هست بر روی پورت ۸۰، میتوانید دستور زیر استفاده کنید:

netstat -ant | grep 80

برای فهمیدن تعداد کل کانکشن های پورت ۸۰ از دستور زیر استفاده کنید:

netstat -an |grep :80 |wc -l

در آخر اگر بخواهید بدانید کدام پورت بر روی سرور لینوکستان در حال گوش دادن است از دستور زیر استفاده کنید:
netstat -ant | grep LISTEN