سرور مجازی لهستان با ترافیک نامحدود

ماتریس BCG: روشی جامع برای تحلیل استراتژیک شرکت‌ها

ماتریس BCG: روشی جامع برای تحلیل استراتژیک شرکت‌ها

با گسترش روزافزون صنعت و رقابت شدید در بازارها، تحلیل استراتژیک شرکت‌ها امری بسیار حیاتی و ضروری است. یکی از روش‌های محبوب و مورد استفاده در این زمینه، ماتریس BCG است. این ماتریس که توسط شرکت مشاوره استراتژیک بوستون کانسالتینگ گسترش یافته است، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا محصولات و خطوط تولید خود را بر اساس نرخ رشد بازار و سهم بازار مورد بررسی قرار داده و استراتژی‌های مناسبی را برای هر کدام از آن‌ها تعیین کنند.

ماتریس BCG از دو متغیر اصلی یعنی نرخ رشد بازار و سهم بازار استفاده می‌کند. با ترکیب این دو متغیر، محصولات و خطوط تولید شرکت به چهار دسته تقسیم می‌شوند: ستارگان، سوال‌گردان‌ها، گاوهای نقره‌ای و سگ‌های نقره‌ای. هر یک از این دسته‌ها نیازمند استراتژی‌های متفاوتی هستند که باید بر اساس وضعیت و موقعیت شرکت تعیین شوند.