لینوکس در سرور مجازی قسمت اول

لینوکس در سرور مجازی قسمت اول

[ad_1]

شروع کار با لینوکس در سرور مجازی
مثالی که برای توضیح و تشریح سیستم عامل لینوکس در نظر گرفتیم مثال یک رستوران است. شما وقتی که وارد یک رستوران
میشوید گارسن میآید و به شما سرویس میدهد.در لینوکس هم شما به محظ اینکه userId تان را می دهید  و بعد از آن
password را میدهید یک گارسن میآید و به شما prompt را میدهد.به عنوان مثال prompt ای که به من میدهد به این
صورت میباشد:
[N.pardis@Lpi1~]$

سرور مجازی و سرور اختصاصی

اول اسم userId شما است که با آن login کرده و به سرور وصل شدید سپس یک علامت@ میآید به این معنی که می
خواهد اعلام کند کجا هستید و بعد نام سروری که به آن متصل هستید که اسم سرور آموزش ما LPI1 میباشد.
و علامت ~ به این معنی است که شما در خانهی خودتان هستید. در لینوکس هر فردی که loginمیکند میرود داخل خانه ی
خودش و علامت $هم نشانه یprompt استاندارد لینوکس است.
Id UserمخصوصAdminمدیر root میباشد و میتواند فعالیتهای سیستمی را انجام دهد و تغییرات اساسی روی سیستم
ایجاد کند و promptاستاندارد آن نیز به صورت # میباشد. علامت # گارسن مخصوص root است و به شما prompt میدهد و
میگوید چه چیزی میخواهید. اگر علامت prompt را نبینیم به این معنی است که سرویسی نمی توانید بگیرید.

The post لینوکس در سرور مجازی قسمت اول appeared first on سرو سرور | میزبانی وب – سرور اختصاصی – سرور مجازی – هاست – دامنه.

[ad_2]

لینک منبع

بازگشت به صفحه قبل
×