فریمورک بولزای چیست ؟ رشد انفجاری فروش با Bullseye Framework

فریمورک بولزای چیست ؟ رشد انفجاری فروش با Bullseye Framework

با استفاده از فریم ورک بولزای مفهوم هک رشد و ترکشن (Traction)، رشد انفجاری جذف و حفظ مشتری را با انجام خواهیم داد. از مهمترین سوالاتی که هر سرمایه گذاری ممکن از شما بپرسه اینه که استارتاپ شما به چه میزان امکان جذب و کشش دارد؟ یعنی برای هر سرمایه‌گذار مهمترین موارد میزان درآمد، مشتریان و گستردگی بازار […]
بازگشت به صفحه قبل
×